• четврток, 21 септември 2023

Достапноста на иновативни лекови во Србија е најниска во Европа

Достапноста на иновативни лекови во Србија е најниска во Европа

Белград, 8 јуни 2023 (МИА) - Достапноста на иновативни лекови во Србија е најниска во Европа, покажуваат податоците од истражувањето на Европската федерација на фармацевтската индустрија и националните асоцијации (EFPIA), јави Бета.

Само осум проценти од иновативните лекови регистрирани во Европската унија се достапни за пациентите во Србија. 
Колку заостанува Србија се гледа од фактот дека на осигурениците им се достапни три пати повеќе иновативни лекови во Хрватска, три и пол пати повеќе во Романија, а дури четирипати повеќе во Бугарија.

Причината лежи во најниската инвестиција во лекови во Србија, или по глава на жител или како процент од вкупните државни трошоци за здравство.

Србија со 112 евра по жител е далеку од Босна и Херцеговина (161 евро) и Хрватска (223 евра). Во исто време, само 18 отсто од вкупниот буџет за здравство оди за лекови, додека тој процент е 22 отсто во Хрватска, 23 отсто во Македонија и 34 отсто во Босна и Херцеговина.

Поголемото инвестирање во иновативни терапии, како што посочуваат експертите, ги подобрува исходите од лекувањето, што не само што ја подобрува здравствената состојба на пациентот, туку ги намалува и другите трошоци во здравствениот систем и во целата заедница.

Во Србија општата смртност во 2019 година изнесува 14,6 на илјада жители, додека европскиот просек за истата година изнесува 10,8.

Просечниот животен век во Србија е 74,2 години, додека во најразвиените земји на ЕУ е 82 години. зш/

Остани поврзан