Јавни набавки

А. Годишен план за јавни набавки на АД „МИА“ – Скопје: види тука

 


Б. Објавени огласи на ЕСЈН:


В. Известување за склучени договори


Г. Склучени договори


Д. Известување за реализирани договори

 

 

Back to top button
Close
Close