• недела, 02 април 2023

Импресум

Медиумска Информативна Агенција - МИА


„ул.Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје
 Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: (02) 2461600
uprava@mia.mk
www.mia.mk

Генерален директор

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk

Заменик директор:


Осама Муадини
osama.muadini@mia.mk
 
Главен и одговорен уредник:  


Ана Цветковска
ana.cvetkovska@mia.mk 

Уредник на сервис на македонски јазик:


Билјана Анастасова-Костиќ, 
mia@mia.mk


Уредник на сервис на македонски јазик:
Сашо Арсовски
desk@mia.mk


Дописна редакција:
dopisnici@mia.mk
Уредник на сервис на албански јазик:


Фами Бајрами
albanskiservis@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Иван Колеќевски
angliskiservis@mia.mk

Уредник на сервис за продукција
Борис Куновски
foto@mia.mk


Техника и информатика:


 tehnika@mia.mk


Раководител на сектор за општи, правни, финансиски работи и маркетинг:


Дaниела Димитриева,
daniela.dimitrieva@mia.mk 


Раководител на одделение за финансиски работи и маркетинг:


Кристина Пеева 
кristina.peeva@mia.mk

Маркетинг:


Јованка Јанкоска    075 280 297
Даниела Димовска  075 284 502
marketing@mia.mk