• e premte, 19 korrik 2024
MPPS: Për të gjithë shfrytëzuesit e të drejtës së kompensimit për shkak të aftësisë së kufizuar është kryer pagesa pa marrë parasysh moshën

MPPS: Për të gjithë shfrytëzuesit e të drejtës së kompensimit për shkak të aftësisë së kufizuar është kryer pagesa pa marrë parasysh moshën

Shkup, 5 prill 2024 (MIA) - Pagesa e mbështetjes financiare kryhet në bazë të evidencës së shfr...

Gjykata Kushtetuese mori vendim që qytetarët me aftësi të kufizuar mbi 65 vjeç të marrin kompensim konform Ligjit për mbështetje financiare të kategorive vulnerabël të qytetarëve

Gjykata Kushtetuese mori vendim që qytetarët me aftësi të kufizuar mbi 65 vjeç të marrin kompensim konform Ligjit për mbështetje financiare të kategor...

Shkup, 29 mars 2024 (MIA) - Gjykata Kushtetuese e ka shfuqizuar nenin 3 paragrafi 1 pika 2 në pjesën...

Qeveria miratoi Strategjinë e re Nacionale për të Drejtat e Personave me Nevoja të Veçanta 2023-2030

Qeveria miratoi Strategjinë e re Nacionale për të Drejtat e Personave me Nevoja të Veçanta 2023-2030

Shkup, 28 dhjetor 2023 (MIA) - Qeveria miratoi Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me N...

Konferencë

Konferencë "Pjesëmarrje e barabartë e personave me pengesa në jetën politike dhe publike"

Shkup, 21 dhjetor 2023 (MIA) - Konferencë përfundimtare me panel diskutim me temë "Pjesëmarrje...

Aliu: Është krijuar mundësia e interpretimit të shenjave të komunikatave të MSHIA-së

Aliu: Është krijuar mundësia e interpretimit të shenjave të komunikatave të MSHIA-së

Shkup, 16 gusht 2023 (MIA) - Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Azir Aliu, organizo...

Image

QËNDRONI TË LIDHUR