• четврток, 23 мај 2024

Impresum

Agjencia Informative Mediatike - MIA

Rr. Sheshi "Presveta Bogorodica" nr. 3 Shkup,  1000 Shkup
Fahu postar 4
Shkup 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel.:  (02) 2461600

uprava@mia.mk
www.mia.mk

Drejtor i përgjithshëm:

Dragan Antonovski
dragan.antonovski@mia.mk

Zëvendësdrejtor:

Osama Muadini

osama.muadini@mia.mk

Kryeredaktor  përgjegjës:

Ana Cvetkovska

ana.cvetkovska@mia.mk

 

Redaktor i servisit në gjuhën maqedonase:

Biljana Anastasova – Kostiq,

mia@mia.mk

  

Redaktor i servisit në gjuhën maqedonase:

Sasho Arsovski

desk@mia.mk

 

Redaksia e korrespondentëve:

dopisnici@mia.mk

 

Redaktor i servisit në gjuhën shqipe

Fami Bajrami

albanskiservis@mia.mk

 

Redaktor i servisit në gjuhën angleze:

Ivan Koleqevski

angliskiservis@mia.mk

 

Redaktor i servisit për produksion

Boris Kunovski

foto@mia.mk

 

Teknikë dhe informatikë:

 tehnika@mia.mk

 

 

Udhëheqëse e sektorit për Punë të përgjithshme, juridike, financiare dhe marketing:

Daniela Dimitrieva

daniela.dimitrieva@mia.mk  

 

Udhëheqëse e njësisë për punë financiare dhe marketing:

Krisitina Peeva

кristina.peeva@mia.mk

 

Marketing:

Jovanka Jankovska – 075 280 297

Daniella Dimovska – 075 284 502

marketing@mia.mk