• e mërkurë, 17 korrik 2024

Toshkovski në vizitë të Sektorit për Kriminalitet Kompjuterik dhe të Departamentit për Kundërvajtje

Toshkovski në vizitë të Sektorit për Kriminalitet Kompjuterik dhe të Departamentit për Kundërvajtje

Shkup, 21 maj 2024 (MIA) - Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, sot realizoi vizita pune në Sektorin për Kriminalitet Kompjuterik dhe Departamentin për Kundërvajtje, ku  ka realizuar takime pune me udhëheqësitë e këtyre njësiteve organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Siç informojnë nga MPB, Departamenti për Kriminalitet Kompjuterik ka një fushë specifike të punës dhe merret me disa krime si rrezikimi i sigurisë përmes një sistemi informacioni, keqpërdorimi i të dhënave personale, shfaqja e materialeve pornografike për të mitur, prodhimi dhe shpërndarja e pornografisë për fëmijë, joshja e tradhtisë bashkëshortore ose akte të tjera seksuale e një të mitur që nuk ka mbushur moshën 14 vjeçare, dhe të tjera.

"Duke pasur parasysh kualifikimet e kërkuara për stafin që punon në këtë Sektor dhe konkurrencën në tregun e punës, është e nevojshme të merren masat e duhura sa më shpejt që të jetë e mundur për mbajtjen e stafit ekzistues dhe tërheqjen e kuadrove të reja në këtë Departament. Sa i përket Departamentit për Kundërvajtje, mungon stafi përkatës i cili duhet të plotësojë kushte të veçanta sipas Ligjit për kundërvajtje për të kryer me efikasitet vëllimin e madh të punës që kanë", theksoi ministri Toshkovski.

Në të ardhmen, shtoi ai, duhet të mendohet për lehtësimin e procedimit të pjesës së procedurës kundërvajtëse, digjitalizimin dhe përdorimin e përfitimeve të cilat i ofrojnë zgjidhjet moderne softuerike. fc/

Fotografia: MPB

 

 

 

QËNDRONI TË LIDHUR