• четврток, 06 јуни 2024

Ученици, наставници и едукатори ја истакнаа потребата од посилно учество на учениците во одлучувањето во средните училишта

Ученици, наставници и едукатори ја истакнаа потребата од посилно учество на учениците во одлучувањето во средните училишта

Скопје, 30 мај 2024

 

На 30.05.2024 година со јавна презентација и дискусија Здружението ЛЕАД го започна проектот „Ко-менаџирани средни училишта“, иницијатива чија цел е трансформација на процесите на донесување одлуки во средните училишта низ Западен Балкан. Проектот се стреми да го подобри квалитетот на образованието преку воведување модел на заедничко управување што ги вклучува учениците во клучните процеси на одлучување.

Традиционалните практики на одлучување во средните училишта во Западен Балкан се главно еднострани, доминираат училишните тела и често ги исклучуваат учениците од значајно учество. Проектот „Ко-менаџирани средни училишта“ се обидува да го промени ова со воведување на модел на партиципативно заедничко управување каде што на иста маса учениците, наставниците, стручната служба, директорот и родителите разговараат, што им дава глас на учениците во процесите на донесување одлуки.

„Проектот „Ко-менаџирани средни училишта“ е единствен и иновативен пристап во образованието“, рече Иван Јованов, извршен директор на ЛЕАД. „Со вклучување на учениците во процесите на донесување одлуки, ние не само што ги овластуваме да преземат сопственост над нивното образование, туку и создаваме поинклузивна и подемократска училишна средина.

Моделот за заедничко управување ќе биде развиен во соработка со ученици, наставници и училишни администратори од 10 средни училишта во С. Македонија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. Моделот ќе биде пилотиран во овие училишта во текот на следните две години, со цел да се создаде попартиципативен и вклучувачки пристап во образованието.

Проектот „Ко-управувани средни училишта“ го спроведува Здружението ЛЕАД (МКД) во партнерство со Генезис (БиХ), Косовскиот младински совет (КС), Младинската мрежа на Црна Гора (ЦГ) и Connecting (СРБ). Проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на програмата Еразмус+.
 

Здружение ЛЕАД

Фото: Здружение ЛЕАД

__________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки.

 

Остани поврзан