• вторник, 27 февруари 2024

Спасовски: Создаваме професионална полиција

Спасовски: Создаваме професионална полиција

Скопје, 21 ноември 2023 (МИА) - Наш императив како раководство на МВР е професионална полиција која одговорно и стручно ќе постапува во сите полициски дејствија, напиша денеска на Фејсбук министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. 

Според него, со прецизирање на одредбите од Законот за внатрешни работи се воведува обврска за работниците за пријавување на имот и интереси, како и ревидирање на дисциплинските процедури во Министерството со цел зајакнување на можностите на земјата за борба против корупцијата, особено во однос на транспарентноста, интегритетот и одговорноста на вработените во јавниот сектор и институциите.

- Суштински и квалитетно го ревидиравме постојниот систем за дисциплинска одговорност на вработените во Министерството, со предвидување на нов организациски облик, Одделот за дисциплински постапки кој гарантира, односно обезбедува висок степен на професионалност, специјализираност, објективност и унифицираност во работата и рационалното користење и располагање со човечките ресурси во Министерството за внатрешни работи. На овој начин, со централизиран организациски облик, овозможуваме континуирана професионална надградба, преку стручна обука на работниците во новиот организациски облик, насочена кон надградување на знаењата и капацитетите неопходни за анализа и одлучување во случаите на утврдување на дисциплинска одговорност на работниците, напиша министерот Спасовски. 

Во согласност со измените на Законот за внатрешни работи, како што наведува, се пропишува децидна обврска за давање Изјава за имотна состојба и интереси.

- Тоа е обврска пропишана за кандидатите при засновање на работен однос, за работниците при промени во имотната состојба, како и при престанокот на работниот однос на секој работник. Оваа обврска позитивно ќе влијае на посветеноста на секој вработен во Министерството и изградбата на однос кон законите и законското работење, напиша министерот за внатрешни работи. 

Спасовски смета дека во наредниот период, продолжувајќи во континуитет со силна мотивираност, како што наведува, да ги градиме севкупните капацитети, можеме да претендираме на уште подобри резултати во работењето на сите организациски единици на Министерството. мд/аа/

Фото: Фејсбук на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски 

 

Остани поврзан