• петок, 24 мај 2024

Повик за доделување грантови за „Интегрирано управување со шумите (ИУШ) долж сливот на реката Дрим“

Повик за доделување грантови за „Интегрирано управување со шумите (ИУШ) долж сливот на реката Дрим“

Струга, 16 април 2024 (МИА) – Во рамките на проектот „Интегрирано управување со шумите (ИУШ) долж сливот на реката Дрим“, ЦНВП Скопје, објави повик за доделување грантови за квалификувани микро, мали и средни претпријатија, земјоделци и индивидуалци со туристички капацитети во Дебар и Струга чија мисија и стратегија се фокусирани на генерирање приход.

Целта на проектот, според јавниот повик, е да придонесе за ублажување на климатските промени и одржлив развој за локалните заедници преку поттикнување на различни пристапи за интегрирано управување со шумите и подобрување на условите за живеење на руралните заедници долж реката Дрим во регионот на Скадар, Призрен, Струга и Никшич.

Активностите, како што стои во повикот, вклучуваат учество на граѓаните во напорите за зачувување на природата, зајакнување на локалните заедници и поттикнување одржливо користење на природните ресурси.

- Заинтересираните апликанти треба да ги достават своите предлози за грант во електронска верзија на следната е-пошта: grantsifm@cnvp-eu.org, најдоцна до 10 мај годинава, а на 29 мај ќе се одржат инфосесии во двата града, Струга и во Дебар, информира ЦНВП Скопје.

Проектот „Интегрирано управување со шумите (ИУШ) долж сливот на реката Дрим“ е финансиран од Австриската кооперација за развој. сс/ир

Фото: ЦНВП Скопје

Можно е и ова да ти се допаѓа

Остани поврзан