• понеделник, 17 јуни 2024

Импресум

Медиумска Информативна Агенција - МИА


„ул.Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје
 Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: (02) 2461600
uprava@mia.mk 
www.mia.mk

 

Генерален директор

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk

 

Заменик директор:

Осама Муадини
osama.muadini@mia.mk
 

 

Главен и одговорен уредник:  

Ана Цветковска
ana.cvetkovska@mia.mk 

 

 

Уредник на сервис на македонски јазик:

Билјана Анастасова-Костиќ, 
mia@mia.mk


Уредник на ДЕСК:
Сашо Арсовски
desk@mia.mk


Дописна редакција:
dopisnici@mia.mk

 

Уредник на сервис на албански јазик:

Фами Бајрами
albanskiservis@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Иван Колеќевски
angliskiservis@mia.mk

 

Уредник на сервис за продукција
Борис Куновски
foto@mia.mk

 


Техника и информатика:

tehnika@mia.mk


Раководител на сектор за општи, правни, финансиски работи и маркетинг:

Дaниела Димитриева,
daniela.dimitrieva@mia.mk 


Раководител на одделение за финансиски работи и маркетинг:

Кристина Пеева 
кristina.peeva@mia.mk

 

Маркетинг:

Јованка Јанкоска    075 280 297
Даниела Димовска  075 284 502
marketing@mia.mk