• e mërkurë, 12 qershor 2024

Në vitin 2022 rreth gjysma e eksporteve dhe importeve të përgjithshme është bërë nga 50 ndërmarrjet kryesore

Në vitin 2022 rreth gjysma e eksporteve dhe importeve të përgjithshme është bërë nga 50 ndërmarrjet kryesore

 Shkup, 29 maj 2024 (MIA) -  Më shumë se 90 për qind nga këmbimi i përgjithshëm i mallrave në vend në vitin 2022 është realizuar nga ndërmarrjet e përfshira në dy rrjedhat e mallrave, tregojnë të dhënat përfundimtare të Entit Shtetëror të Statistikës.

 Në këtë rast, suficiti në shkëmbimin e mallrave gjenerohet kryesisht nga ndërmarrjet që i përkasin sektorit të industrisë, ndërsa deficiti nga ndërmarrjet që i përkasin sektorit të tregtisë.

 Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, rreth gjysma e vlerës së përgjithhsme të eksporteve dhe importeve është e përqendruar në 50 ndërmarrjet e para.

 Foto: Arkivi i MIA-s

 

QËNDRONI TË LIDHUR