• e hënë, 22 korrik 2024

Plani operativ për punësim, i parashikuar në dy miliardë denarë, do të përfshijë mbi 15.000 të papunë

Plani operativ për punësim, i parashikuar në dy miliardë denarë, do të përfshijë mbi 15.000 të papunë

Shkup, 12 mars 2024 (MIA) - Dy miliardë denarë për mbi 15.000 të papunë janë paraparë me Planin operativ të sivjetshëm për programe dhe masa aktive për punësime dhe shërbime në tregun e punës. Siç u tha në promovimin e sotëm nën moton “Një mundësi për të gjithë”, mbështetja për hapjen e biznesit të vet, si ndër më të kërkuarit në Planin Operativ, do të përfshijë rreth 2000 persona.

Plani Operativ përmban edhe masa për hapjen e vendeve të reja të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, si subvencionimi i pagave dhe rritja e personave juridikë, përmes të cilave planifikohet të punësohen drejtpërdrejt mbi 1120 persona. Fokusi kryesor do të jetë punësimi i kategorive më vulnerabël të qytetarëve, të rinjtë që për një kohë të gjatë kanë qenë të papunë, gratë, popullata rome,... dhe përmes një fondi të veçantë parashikohet mbështetje për punësimin e drejtpërdrejtë të 150 personave me aftësi të kufizuara.

“Plani i këtij viti përfshin 15244 përdorues fundorë, nga të cilët 11622 persona në masa punësimi dhe 3622 me shërbime. Në krijimin e Planit Operativ, synimi kryesor është krijimi i një platforme funksionale dhe fleksibël për zbatimin e masave dhe shërbimeve, e cila do të ofrojë një shans për të gjithë. Në përcaktimin e përmbajtjes, si rregull i përgjithshëm, është bërë përpjekje që të arrihet një përfaqësim i barabartë i burrave dhe grave, si dhe pjesëmarrja e të rinjve deri në 29 vjeç të paktën 30 për qind. Kategoritë vunerabël të të papunëve mbeten një nga qëllimet prioritare të Planit Operativ, ku theksohet përkushtimi i përgjithshëm për mundësi të barabarta për të gjithë”, tha ministri i Punës dhe Politikës Sociale në Qeverinë Teknike, Gjoko Velkovski.

Këtë vit, shtoi ai, fokus i veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së zhvillimit të ndërmarrjeve vendore, në radhë të parë bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme, si dhe sigurimit të fuqisë punëtore adekuate përmes llojeve të ndryshme të trajnimeve në kushteve reale të punës.

“Transformimi digjital dhe futja e investimeve të reja të gjelbra janë gjithashtu në fokus të Planit Operacional të Punësimit”, theksoi ministri.

Sipas tij, ata që kanë nevojë për punësim real jo gjithmonë e marrin mundësinë nga shteti. Mbështetja për sektorin e biznesit nuk i lejon kompanitë të japin paga mjaft të larta për të rinjtë, kjo është arsyeja pse shumë prej tyre largohen nga vendi, por nëse shikoni statistikisht, të moshuarit tashmë po largohen për shkak të mundësisë për të ardhura më të larta, paga më të larta dhe një mënyrë më të mirë të jetesës.

Drejtori i Agjencisë për Punësim, Vedat Osmani, thekson se çdo vit e më shumë ndahen mjete për Planin Operativ dhe kështu gjithnjë e më shumë qytetarë marrin mundësinë që t'i bashkohen tregut të punës.

“Plani Operacional i këtij viti do të ndikojë seriozisht në përmirësimin e gjendjes së tregut të punës në vend. Të 30 qendrat e Agjencisë së Punësimit janë gati për zbatimin e tij dhe janë të koordinuara me shërbimin qendror. Njoftimet e para publike tashmë janë shpallur, ndërsa pjesa tjetër do të publikohet në faza”, nënvizoi Osmani.

Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-së, Armen Grigorjan, theksoi se në Planin Operativ të këtij viti, UNDP-ja në partneritet me Agjencinë e Punësimit do të zbatojë disa masa dhe programe kyçe për punësimin dhe rritjen e punësueshmërisë me fokus kategoritë vulnerabël.

“Programi i zhvillimit të UNDP-së, si partner afatgjatë i Qeverisë dhe institucioneve kombëtare, do të vazhdojë bashkëpunimin me të gjithë faktorët relevantë duke krijuar mekanizma inovativë për të nxitur rritjen ekonomike dhe zhvillimin e sektorit privat dhe për të siguruar mundësi të barabarta për të gjithë”, tha Grigorjan.

Foto: MIA dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale

QËNDRONI TË LIDHUR