• e mërkurë, 15 maj 2024

Debati i përgjithshëm për Propozim buxhetin plotësues për vitin 2024 vazhdon nesër

Debati i përgjithshëm për Propozim buxhetin plotësues  për vitin 2024 vazhdon nesër

Shkup, 25 dhjetor 2023 (MIA) - Kuvendi në kuadër të vazhdimit të sotëm të seancës së 135-të ka debatuar për të dytën ditë pasdite për Propozim buxhetin e plotësuar për vitin 2024. Për opozitën është një buxhet i fryrë, i rënduar dhe jozhvillues, i cili siç thanë nuk sjell zhvillim, por krim dhe korrupsion. Për shumicën qeveritare, megjithatë, ajo është reale, e zhvilluar dhe do të sigurojë rritje të qëndrueshme ekonomike. Debati do të vazhdojë nesër në orën 11:00.

Deputetja e VMRO-DPMNE-së, Lidija Petkovska theksoi se ky nuk është propozim buxhet për vitin 2024, por është propozim-buxhet deri në zgjedhje.

"Po t'i kishte planifikuar vërtet Qeveria këto shuma, deficiti buxhetor do të ishte 717 milionë euro, por kjo nuk është e pëlqyer nga ata që na japin hua, prandaj, përveç qytetarëve, Qeveria po gënjen edhe kreditorët. Ky është një buxhet i fryrë dhe jo zhvillimor, që nuk sjell zhvillim, por sjell krim dhe korrupsion. Buxheti i shtetit duhet të përdoret për të financuar zhvillimin e vendit, por këtu tek ne paratë përfundojnë për qëllime joproduktive ose për populizëm të pastër. Në vend të vlerës së shtuar, paratë shpenzohen për gjëra nga të cilat përfitojnë individët", tha Petkovska.

Ajo thekson se as ky buxhet dhe as buxheti i mëparshëm nuk kanë lidhje me gjendjen e vërtetë në shtet.

Deputetja e LSDM-së, Lolita Ristova theksoi se Qeveria aktuale vazhdimisht punon në projekte për përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve.

"Nëse po flasim për vazhdimësi në projekte infrastrukturore, duhet ta dini se kjo Qeveri e udhëhequr nga LSDM-ja në vazhdimësi nga viti 2017 deri në vitin 2023 në vazhdimësi dhe me efekte tregon në terren dhe se kështu do t'ju tregoj me projekte konkrete - rikonstruimin e aksit rrugor Negotinë - Glishiq - Kavadar, rehabilitimin e aksit rrugor Negotinë - Dubrovë - Vojshancë. Në vazhdimësi janë bërë investime në fushën e përmirësimit të infrastrukturës arsimore. Vazhdojnë aktivitetet për ndërtimin e një kopshti të ri. Është efekt i funksionimit të këtij pushteti qendror. Të gjitha këto janë aktivitete që kjo Qeveri i bën në vazhdimësi", tha Ristova.

Propozim-buxheti  për vitin e ardhshëm peshon 5.5 miliardë euro. Të hyrat totale për vitin 2024 janë planifikuar në nivelin prej 310,1 miliardë denarë dhe janë 10 për qind më të larta në krahasim me vitin 2023, ndërsa shpenzimet janë planifikuar në nivelin prej 343,6 miliardë denarë ose rreth 5,8 për qind më të larta në krahasim me vitin 2023. Shpenzimet e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 343,6 miliardë denarë, 5,8 për qind më të larta se në vitin 2023. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në vlerë prej 45,2 miliardë denarë. Pritet një rritje prej dy për qind e numrit të të punësuarve. Për paga janë parashikuar 41,2 miliardë denarë, për mallra dhe shërbime janë planifikuar 25,3 miliardë denarë, për transfere rrjedhëse dhe subvencione 215,3 miliardë denarë. Për transferet sociale janë planifikuar 161,1 miliardë denarë, prej të cilave 83,6 miliardë denarë janë për pagesën e pensioneve, ndërsa rreth 13,2 miliardë denarë janë për përfitime nga mbrojtja sociale për shtresat më të rrezikuara të popullatës.

Siç theksoi ministri i Financave Fatmir Besimi në ditën e parë të debatit të përgjtihshëm, kontribut më të madh drejt rritjes në vitin 2024 pritet të kenë bruto investimet me rritje prej 8,4 për qind, para se gjithash, si rezultat i intensifikimit  të realizimit të projekteve të mëdha infrastrukturore të financuara nga shteti në korridoret 8 dhe 10, të shoqëruara me masat dhe aktivitetet  për realizim më të madh të investimeve kapitale të parashikuara me Planin për rritje ekonomike të përshpejtuar.

Pritet rritje e mëtejshme e konsumit, me rritje si në konsumin privat ashtu edhe në atë publik. Konsumi privat parashikohet të shënojë një rritje reale prej 3.1 për qind në vitin 2024, në kushtet e uljes së presioneve inflacioniste, rritjes së mëtejshme reale të pagave dhe punësimit, rritjes së kredisë dhe mbajtjes së një niveli solid të remitancave nga jashtë. Pritet një rritje e moderuar e konsumit publik prej një për qind.

Deri në fund të vitit pritet një ulje e mëtejshme e inflacionit dhe mesatarisht 9.2 për qind dhe vitin e ardhshëm do të stabilizohet në 3.6 për qind në kushtet e mbajtjes së një niveli të qëndrueshëm të çmimeve të energjisë dhe ushqimeve në tregjet ndërkombëtare, si dhe ngadalësimi i mëtejshëm i inflacionit bazë.

Deficiti i projektuar për vitin 2024 në vlerë prej 33,5 miliardë denarë si dhe pagesa e borxhit në vlerë prej 45 miliardë denarë, nga të cilat borxhi i jashtëm në vlerë prej 26,4 miliardë denarë dhe borxhi i brendshëm  në vlerë prej 18,6 miliardë denarë, do të financohen përmes huamarrjes së brendshme dhe të huaj. sa/

Foto: Arkivi i MIA-s

QËNDRONI TË LIDHUR