• e shtunë, 02 mars 2024

Bogoev: Transport më i shpejtë dhe kursim i kohës dhe parave duke fituar statusin e Operatorit të autorizuar ekonomik

Bogoev: Transport më i shpejtë dhe kursim i kohës dhe parave duke fituar statusin e Operatorit të autorizuar ekonomik

Shkup, 29 nëntor 2023 (MIA)- Kursim i kohës dhe shpenzime, më pak kontrolle fizike, avantazh në zhdoganim dhe zgjedhjen e vendit të kontrollit, shfrytëzimi i korsive të vendosura prioritare, si dhe vendosja e marrëdhënieve të mira me Doganën. Këto janë vetëm disa nga përfitimet që kompanitë kanë me marrjen e statusit për Operator të Autorizuar Ekonomik (OAE), thotë drejtori i Drejtorisë së doganave, Stefan Bogoev.

Bogoev theksoi se po punohet për përmirësimin e programit OAE, ndërkohë që aktualisht në kuadër të CEFTA-s është krijuar një bazë e të dhënave qendrore për OAE-të që kanë plotësuar kërkesat e sigurisë dhe aktualisht po punohet për lidhjen e saj me sistemet doganore dhe SEED. sistemi që përdoret nga palët e CEFTA-s. E njëjta gjë do të mundësojë identifikimin e OAE-së edhe para mbërritjes së tyre në pikat kufitare, përfundimin më të shpejtë të proceseve të zhdoganimit dhe qarkullimin jashtëzakonisht më të shpejtë të mallrave. Dje në Drejtorinë e doganave është mbajtur trajnimi i parë për bartësit e statusit OAE që nga futja e këtij programi.

“Jemi duke punuar në promovimin e Programit për Operatorit të Autorizuar Ekonomik, me qëllim që të inkurajojmë ekonominë e Maqedonisë që të bëhet partner me Drejtorinë e doganave dhe të mundësojmë përparësi më të mëdha për kompanitë maqedonase që e kanë fituar këtë status. Qëllimi përfundimtar është kursimi i kohës, burimeve dhe shpenzimeve për kompanitë, që do t'i sigurojnë ekonomisë maqedonase përparësi konkurruese në tregun ndërkombëtar, më shumë vende pune dhe më shumë të hyra në buxhet”, thekson Bogoev.

Në vazhdim e sipër janë aktivitetet për përfshirjen e institucioneve të tjera kufitare, si Drejtoria Fitosanitare dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në programin për OAE. Drejtori Bogoev thekson se ky koncept nënkupton avantazh në zhdoganim në krahasim me kompanitë tjera.

“Nëse kompania me status OAE vjen për zhdoganim së bashku me dhjetë kompani të tjera, ajo do të ketë avantazh gjatë zhdoganimit. Aktualisht po punohet për përfshirjen e institucioneve të tjera në këtë program, gjë që është shumë domethënëse për përshpejtimin e proceseve të zhdoganimit të këtyre kompanive”, thotë Bogoev.

Nga pikëpamja e përfitimeve që kanë kompanitë që kanë këtë status, të një rëndësie të madhe janë marrëveshjet dypalëshe me Serbinë dhe Shqipërinë për njohjen reciproke të statusit të OAE me komponentë sigurie.

Marrëveshja me Serbinë po zbatohet në tërësi, gjegjësisht ekonomia maqedonase në këtë vend i nënshtrohet trajtimit prioritar, ndërsa për Shqipërinë po vazhdojnë aktivitetet për zbatimin e plotë të saj. Në të njëjtën kohë, ne jemi duke punuar në një iniciativë për të lidhur marrëveshje të tilla me vende të tjera në kuadër të palëve të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian.

Në trajnim përfaqësuesit e kompanive u njohën me risitë në fushën e legjislacionit doganor, përfitimet në fushën e sigurimit të borxhit doganor, si dhe rregullimin vjetor të tarifës doganore në përputhje me ndryshimet e Nomenklaturës së  Kombinuar të Bashkimit Evropian, e cila do të zbatohet nga 1 janari 2024.

Ndryshe, që nga themelimi i këtij programi, kompanitë mund të aplikojnë për dy lloje të miratimeve, përkatësisht për operator të autorizuar ekonomik për thjeshtësime doganore dhe për operator të autorizuar ekonomik për siguri, por mund të aplikojnë edhe për të dyja miratimet.

Për të njëjtin, në varësi të llojit të miratimit, është e nevojshme të plotësohen standardet e sigurisë, standardet për kualifikimet profesionale, që do të thotë njohje e mirë e procedurave doganore, të janë financiarisht të aftë, gjegjësisht tretës, të kenë një sistem efikas të biznesit dhe në çdo kohë të kenë informacione të plota për aktivitetet e tyre, si dhe të respektojnë kërkesat e autoriteteve doganore.

 

QËNDRONI TË LIDHUR