• e martë, 18 qershor 2024

Zvogëlohen ditët me ajër të ndotur të vitit në Tetovë, por numri edhe më tej është mbi kufijtë e lejuar

Zvogëlohen ditët me ajër të ndotur të vitit në Tetovë, por numri edhe më tej është mbi kufijtë e lejuar

Tetovë, 9 janar 2024 (MIA) - Gjatë vitit 2023 ka pasur 89 ditë me ajër të ndotur, gjegjësisht tejkalim të vlerës kufitare të lejuar nga 50 PM10 në metër kub, tregojnë të gjitha raportet 12 mujore të Sistemit shtetëror automatik të monitoruar për cilësi të ajrit ambiental për Tetovën.

Në një vit kalendarik sipas standardeve shëndetësore botërore nuk duhet të ketë më shumë se 35 ditë me ajër të ndotur.

Nga ana tjetër, viti i kaluar është i katërti me radhë si bie numri i ditëve kur ka pasur ndotje ajri. Në vitin 2022 kanë qenë 108 ditë të ndotura, në vitin 2021 ka pasur 132 me ndotje ajri, ndërsa në vitin 2020 nga 366 ditë 138 kanë qenë me ajër të ndotur në Tetovë.

Tetovarët janë përballur më shumë  me ajrin e ndotur në vitin 2015 duke pasur parasysh se nga 365 ditë madje në 350 kanë pasur prani të lartë të PM10 grimcave të dëmshme

Gjatë vitit 2023 muajt më të ndotura kanë qenë shkurti dhe dhjetori me nga 21 ditë tejkalim të koncentrimeve të PM1-, në janar 18, nëntor 12. Prilli, maji dhe qershorori kanë kaluar pa asnjë ditë me ndotje të ajrit, ndërsa në korrik dhe gusht ka pasur vetëm nga një ditë kur ka pasur më shumë se 50 PM 10.  mb/

QËNDRONI TË LIDHUR