Во Крива Паланка се одржуваат работилници за млади на тема туризам како здравствена превенција

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.