Fotoservis

Vizitë në Dokstim

Milla Carovska dhe Jovan Despotovski e kanë vizituar IT kompaninë "Dokstim" e cila është shfrytëzues i një nga instrumenteve të FIZHT

Back to top button
Close
Close