Фотосервис

Твининг проект

Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот (НКСНЕБТ), Министерството за внатрешни работи во соработка со Делегацијата на Европската Унија и Карабиниери во соработка со Агенцијата „Studiare Sviluppo“ од Република Италија, ќе го претстават Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за координација во спречувањето на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот“

Back to top button
Close
Close