0_MIA Investigon.PortalE përzgjedhur

Të gjitha hartat e botës që njihni janë të gabuara

Shumica e hartave të botës kanë skaduar. “Merkator” u shpik nga një hartograf flaman në vitin 1569. "Uinkel Tripel", stili hartografik që e preferon më tepër "Gjeografinë kombëtare”, u shpik në vitin 1921. Harta “Dimaksion”, e promovuar posaçërisht nga arkitekti Bakminster Fuler, debutoi në një botim të revistës “Lajf” në vitin 1943.

Back to top button
Close
Close