Fotoservis

Studim për efektet e shkaktuara nga KOVID-19 ndaj sektorit turistik-hotelierik

Prezantim i gjetjeve kyçe nga "Studimi për efektet e shkaktuara nga KOVID-19 ndaj sektorit turistik-hotelierik, me rekomandime për përballje me efektet ekonomike”

Back to top button
Close
Close