Фотосервис

Студија за ефектите предизвикани од КОВИД-19 врз туристичко угостителскиот сектор

Презентација на клучните наоди од „Студијата за ефектите предизвикани од КОВИД-19 врз туристичко угостителскиот сектор, со препораки за справување со економските ефекти“

Back to top button
Close
Close