0_Web_Актуелно0_Македонија.ПорталКултураКултура.Портал

Стефоска: Културата и културното наследство се двигатели на развојот и гаранти за мирот

Во „Агендата 2030”, културата е дефинирана како главен двигател и креативна сила на одржливиот развој. Иако не фигурира како една од 17-те цели што треба да се постигнат во светот до 2030 година утврдени пред пет години од страна Организацијата на обединетите нации (ООН), културата е признаена како трансверзална вредност без која ниедна од тие цели не може да биде достигната.

Back to top button
Close
Close