Tekste origjinale

Sqarim nga Ambasada e Francës për deklaratën e ambasadorit Timonie

Që të eliminohen keqkuptimet për shkak të gabimit  që ka ndodhur  gjatë interpretimit  në pjesën e prezatimit  në tryezën e rrumbullakët "Rruga drejt BE-së dhe NATO-s: perspektiva dhe sfida", që u mbajt mbrëmë (e martë, 28 janar) në organizim të Këshillit të ambasadorëve, deklarata e ambasadorit Timonie  duhet të interpretohet në  mënyrë tjetër:

Shkup, 29 janar 2020

Që të eliminohen keqkuptimet për shkak të gabimit  që ka ndodhur  gjatë interpretimit  në pjesën e prezatimit  në tryezën e rrumbullakët “Rruga drejt BE-së dhe NATO-s: perspektiva dhe sfida”, që u mbajt mbrëmë (e martë, 28 janar) në organizim të Këshillit të ambasadorëve, deklarata e ambasadorit Timonie  duhet të interpretohet në  mënyrë tjetër:

“Kur të miratohet metodologjia, negociatat mund të fillojnë, ndërsa në të njëjtën kohë Unioni me sukses do t’i përfundojë të gjitha reformat,  që do t’i mundësojë  ta shqyrtojë  inkuadrimin e vendeve të reja anëtare, në kushte kur vetë Unioni do të disponojë me proces efikas dhe të rindërtuar të vendosjes”.

_______________________________________________________________

MIA këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit.

Back to top button
Close
Close