Со јапонска помош обновено училиштето во селото Добрушево во Општина Могила

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.