0_Maqedoni.PortalSektori civilVideo deklaratë

Regjistrohen 107 denoncime për shkeljen e të drejtave të fëmijëve në SOS telefonin në “Megjashi” në vitin 2018

 Gjithsej 107 denoncime për shkeljen e të drejtave të fëmijëve janë regjistruar në SOS telefonin për fëmijët dhe të rinj gjatë vitit 2018. Të dhënat më karakteristike që janë regjistruar në Ambasadën e parë të fëmijëve në botë "Megjashi" janë 30 denoncime për varfërinë, 13 për dhunë familjare, dhunë fizike dhe psikologjike dhe moskujdes ndaj fëmijës, nëntë fëmijë ishin viktima potenciale të shkeljes së të drejtave të fëmijëve gjatë procedurave për shkurorëzim dhe pesë të cilët ishin viktima të dhunës ndërmjet moshatarëve.

Back to top button
Close
Close