Fotoservis

Reformë në sektorin gjyqësor 2017-2020

"Mbështetje të implementimit të Strategjisë kombëtare të sektorit gjyqësor 2017-2020, modul për monitorim gjyqësor në organizim të Koalicionit "Të gjithë për gjykim të drejtë".

Back to top button
Close
Close