0_Maqedoni.PortalPolitikëTekste origjinale

Reagim i Çulevit për konkluzionin e Qeverisë me të cilat ndërpriten shpalljet për sistemim të të punësuarve në MPB

Qeveria nga njëra anë çdo ditë më akuzon  se jam fajtor për mossukseset e mia  të lidhura  me përhapjen e koronavirusit,  ndërsa nga ana tjetër edhe në gjendje të tillë Oliver Spasovski dhe shërbyesit e tij në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk arrijnë  të ngriten mbi interesat partiake, ndërsa me qëllim të mbrojtjes së shëndetit  dhe jetës së qytetarëve.

Shkup, 1 qershor 2020

Qeveria nga njëra anë çdo ditë më akuzon  se jam fajtor për mossukseset e mia  të lidhura  me përhapjen e koronavirusit,  ndërsa nga ana tjetër edhe në gjendje të tillë Oliver Spasovski dhe shërbyesit e tij në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk arrijnë  të ngriten mbi interesat partiake, ndërsa me qëllim të mbrojtjes së shëndetit  dhe jetës së qytetarëve.

Njëherit në kushte të pandemisë dhe gjendjes së jashtëzakonshme të shpallur Qeveria  me konkluzion e obligon Ministrinë e Punëve të Brendshme t’i ndërprejë  shpalljet  me të cilat plotësohen një pjesë e vendeve të zbrazëta të punës. Politika dhe interesat partiake sërish janë më të rëndësishme  se sa shëndeti dhe jeta e qytetarëve, ndërsa me këtë Qeveria e udhëhequr nga  Oliver Spasovski edhe njëherë e konfirmon atë.

Edhe krahas faktit që KSHPK dhe Gjykata Administrative sollën vendim dhe gjykim me të cilin u shkatërua vendimi i Qeverisë  për shkatërrim të vendimeve për sistemim të sjellura nga ana ime dhe e konfirmuan  ligjdhënien e veprimit tim,  qeveria edhe më tutje vazhdon  në kundërshtim me ligjin të përzihet në punën  e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe ta pengojë funksionimin normal, me ndikim përfundimtar negativ mbi efikasitetin e tij.

Do të dëshiroja të potencoj se sipas ligjit për organizim  dhe punë të organeve të drejtorisë shtetërore me ministritë udhëheq ministër  dhe për ato arsye  procedura e tillë e qeverisë  paraqet  përzierje të ashpër në punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Edhe krahas  presioneve të tilla joprincipiele dhe joligjore edhe më tutje  do të veproj  në pajtim me ligjet  dhe duke e mbrojtur  interesin e qytetarëve.

Në interes të ligjeve  nevojitet  të punësuarit në MPB të veprojnë  jashtëzakonisht në pajtim me  dispozitat pozitive të ligjeve.  Apeloj  në respektim të tërësishëm dhe deri në fund  të këtij parimi të domosdoshëm gjatë menaxhimit të përditshëm, udhëheqjes dhe kryerjes së detyrave të punës.

Statusi në Fejsbuk i ministrit të Punëve të Brendshme Naqe Çulev

__________________________________

MIA këto tekste  i publikon në formën integrale dhe origjinale

Back to top button
Close
Close