Fotoservis

Punëtori rajonale

Ministri për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomizim të Ujërave, Trajan Dimkovski është drejtuar në punëtorinë rajonale për Këmbim të informacioneve dhe praktikave të mira në menaxhimin jolegal me pyje

Back to top button
Close
Close