Фотосервис

Презентација на резултати

Презентација на резултати од проектот за техничката соработка на ФАО „Оценка на земјоделското производство преку национално агро-еколошко зонирање и информативен систем за управување со земјишни ресурси, и развој на сценарија“

Back to top button
Close
Close