Нови документи за илинденскиот период – Илинденските списи ја чуваат и шифрираната азбука на Гоце Делчев

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.