МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
26.05.2018 , Концерт на виртуозите Влатко Стефановски и Теодосиј Спасов на Деновите на Св.Кирил во Рим(МИА/миа)
Концерт на виртуозите Влатко Стефановски и Теодосиј Спасов на Деновите на Св.Кирил во Рим
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември