МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
16.03.2018 , Прес ФЗОМ(МИА/Ивана Батев)
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) Ден Дончев и Орхан Рамадани одржаа прес-конференција на тема „Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ“
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември