МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
19.10.2017 , Промоција на публикација од Лилјана Поповска(МИА/Дарко Попов)
Промоција на публикацијата „Мултикултурни поврзувања во граѓанскиот сектор во Република Македонија - влијание врз јавните политики и социјалната кохезија“ од авторката Лилјана Поповска
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември