МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
12.09.2016 , Прес-конференција за медијацијата(МИА/Ивана Батев)
Прес-конференција на тема „Формирана Асоцијација за поддршка на медијацијата при Стопанската комора на Македонија за заедничка поголема промоција на медијацијата како ефикасен начин на решавање на споровите“
2018: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август
2017: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември