KulturëKulturë.PortalShoqëri

Ministria e Kulturës duhet t’i paguaj rreth 30 milionë denarë për projekte për vitin 2020

Qeveria e angazhoi Ministrinë e Kulturës ta bëjë pagesën e gjithsej 29.519.658 denarëve për projekte nga sfera e folklorit, muzikës dhe veprimtarisë muzikoro-skenike dhe projektet interdisiplinore për vitin 2020 pasi sot në seancë e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për gjendjen faktike të përcaktuar nga kontrolli i kryer dhe kontrollin e projekteve të zgjedhura në konkurset vjetore për financimin e projekteve me interes nacional. Siç kumtoi pres shërbimi qeveritar, do të paguhen shfrytëzuesit të cilët në pajtim me kontrollin e kryer kanë dorëzuar dokumentacionin e kompletuar dhe dëshmi për projektin e realizuar.

Back to top button
Close
Close