Paralajmërime

MIA Paralajmërime – MKD (PLT)

17 janar 2020

17 janar 2020

Shkup – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut do t’i mbajë seancën e 126-të dhe të 127-të. (Salla “Maqedonia”/11:00/13:00)

Shkup – Seancë e Komisionit kuvendor për Financim dhe Buxhet. (Salla”Boris Trajkovski”11:00)

Shkup – Seancë e Komisionit të Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Qytetarit. (Salla 4/11:00) 

Shkup – Komisioni Ligjdhënës-Juridik do t’i mbajë seancat 220,215 dhe 221 dhe 199. (Salla 10/11:45/11:55/12:00)

Shkup – Seancë e Komisionit kuvendor për Shëndetësi. (Salla 6/12:00)

Shkup – Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit do ta mbajë seancën e 25-të. (Hapësirat e KSHPK/12:00)

Shkup – Zëvendësja e kryetarit të Qeverisë të angazhuar për Çështje Ekonomike dhe Koordinim me Resorët Ekonomikë, Mila Carovska dhe drejtoresha e Agjencisë së Punësimit Biljana Jovanovska, do të mbajnë konferencë për media në të cilën do të prezantohen rezultatet nga realizimi i Planit operativ i programeve dhe masave për punësim për vitin 2019. (Qeveria e RMV, qendra për media/11:00)

Koçan – Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Trajan Dimkovski, drejtori i Agjencisë Pagesore Nikollçe Babovski dhe kryetari i komunës Nikollçe Kërstev, për vizitë në komunën Çeshinovë-Obleshevë,, në fshatin Sokolarc, në takim pune me kryetarin e komunës dhe vizitën e objektit në të cilin janë vendosur 96 heronj me potencial të lartë gjenetik, të blerë përmes masës 1.2.1 nga Programi për zhvillim rural. (f. Sokolarc, deklarata për mediat para objektit ku janë të vendosur heronjtë/11:30)

Shkup – Konferencë për medie e ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski në temën transfer i të punësuarve nga sektori publik në atë privat. (hapësirat e Ministrisë/13:00)

Shkup – Koalicioni “Të gjithë për gjykim të drejtë” si bartës të projektit “Për drejtësi – Ndjekjen e zbatimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor 2019-2020” dhe organizatat e partneritetit do të mbajnë brifing për gazetarët për pasojat juridike nga procesi i lustrimit si dhe procesin për heqjen e lustrimit. (h. “Solun”/11:00)

Shkup – Punëtori me temë “Romët sot – Ku do të jemi nesër” , në organizim të Qendrës nacionale rome. (Ish BE infoqendra /10:00)

_________________________________________________________________________________________

MIA këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit

Back to top button
Close
Close