MIA FleshMIA Radio Flesh

MIA FLESH

Shkup – Ndryshimi dhe plotësimi i buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2020, si dhe Plani i Veprimit për Qytet të gjelbër, janë pjesë e pikave që do të diskutohen në seancën e 57-të të Këshillit të Qytetit të Shkupit, e cila do të mbahet sot përmes lidhjes konferenciale.

Back to top button
Close
Close