MIA FleshMIA Radio Flesh

MIA Flesh

Shkup – Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) në mbledhjen e sotme i propozoi Prokurorisë Publike që t’i ndërmarrë të gjitha veprimet hetuese, që t’i sigurojë të gjitha dëshmitë e nevojshme, t’i konfirmojë të gjitha faktet relevante dhe të miratojë ligje dhe vendim juridik publik-prokurorial sa i përket realizimit të PDU-së “Ringu i madh” pjesa jugore në lindje, që përfshin hapësirën ndërmjet rrugëve “Vasil Axhilarski”, lumit Vardar dhe bulevardit “Koço Racin”, rrugës “Mirçe Acev”.

Lajmi është i kapshëm për parapaguesit e ueb- servisit të MIA-s.
Logojuni ose kontaktoni sektorin e marketingut për më shumë informacione.

Daniela Dimovska 075 284 502
Jovanka Jankoska 075 280 297
Vida Dimova 075 284 506
Back to top button
Close
Close