Оригинални текстови

МЕНУВАМЕ за случајот со 11-годишното девојче

 По доставена претставка до Министерството за труд и социјална политика, денеска дојдовме во Берово заедно со инспекција од МТСП за вонреден инспекциски надзор и направивме увид за одреден случај.

13 февруари 2020

Конференција од страна МТСП Министеката Рашела Мизрахи на  10 02 2020 цитирам

По доставена претставка до Министерството за труд и социјална политика, денеска дојдовме во Берово заедно со инспекција од МТСП за вонреден инспекциски надзор и направивме увид за одреден случај.

Имено се работи за 11-годишно девојче коешто на 24 јануари е донесено во Берово од Центарот за социјални работи во Кочани, штитеничката е моментално во мал групен дом, згрижена. Апелирам дека треба да се изработат стандардни оперативни процедури со коишто ќе можеме интервентно да реагираме во вакви случаи!

 

Министерство за труд и социјална политика

– Меѓуопштински Центар за социјална работа – Скопје

ЗАКЛУЧОЦИ:

 

Создавање на ИНТЕРВЕНТЕН ГРУПЕН ДОМ со СТРУЧЕН ТИМ за да одговори на ваквите деца како што е девојчето од Кочани.

 

Создавање на МЕДИЈАТОРИ за семејствата,

– имено МАЛИТЕ ГРУПНИ ДОМОВИ согласно ПРАЈТ програмата несмаат и неможе да е ИНТЕРВЕНТЕН како што е случајот со 11 годишно девојче. не постои соодветен систем и постапка за регрутирање на подобни/соодветни згрижувачи и згрижувачки семејства

– обуката за добивање на сертификат(PRIDE) за згрижувач/посвојувач е несоодветна и нецелосна

– згрижувачите и згрижувачките семејства немаат содветна поддршка од социјалните работници

– нема соодветна контрола од социјалните работници и не се водат интегрирани досиеја за децата

– малите групни домови немаат соодветен кадар за рехабилитација и интеграција на децата и лицата

– малите групни домови во моментов не се „стратешко“ и системско решение

 

РЕШЕНИЈА:

Коалиција за застапување на правата на лицата со хендикеп МЕНУВАМЕ  ги  повикуваме Владата на Македонија и МТСП на работна средба горенаведенте ТОЧКИ поточно  CBR  социјална и правна помош.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки

Back to top button
Close
Close