Partitë politike

LSDM: Si parti përgjegjëse vazhdojmë me realizimin e masave dhe politikave të cilat sigurojnë standard më të mirë jetësor për të gjithë qytetarët

LSDM është në anën e interesave të qytetarëve, zbatimi i detyrueshëm është 1/3 në 1/5 nga të ardhurat dhe heqja e tërësishme e kategorive sociale të qytetarëve.

19 janar 2020

LSDM është në anën e interesave të qytetarëve, zbatimi i detyrueshëm është 1/3 në 1/5 nga të ardhurat dhe heqja e tërësishme e kategorive sociale të qytetarëve.

LSDM si parti përgjegjëse vazhdon me realizimin e masave dhe politikave të cilat sigurojnë  standard më të mirë jetësor për të gjithë qytetarët.

Në atë drejtim janë edhe ndryshimet në Ligjin për realizim të miratuar nga Kuvendi me të cilat  përveç që zvogëlohet pjesa për realizim, tërësisht  hiqet kategoria e rrezikuar e qytetarëve.

Sipas këtyre ndryshimeve, në vend të vlerës së deritanishme për realizim të 1/3 nga të ardhurat, tani ai zvogëlohet në 1/5 nga paga mesatare ose pensioni.

Ndërsa sërish,  realizimi i të ardhurave të qytetarëve të cilët janë shfrytëzues të ndihmës minimale të garantuar nga mbrojtja sociale,  të ardhurat e fëmijëve sipas ligjit për mbrojtje të fëmijëve,  si dhe  të ardhurat për sigurim social të personave të rritur, tani tërësisht  hiqen nga  realizimi.

Kjo do të thotë fund i realizimit të detyrueshëm për qytetarë të rrezikuar social, ndërtojmë shoqëri korrekte dhe të drejtë.

Zbatimi i dispozitave ligjore  ka të bëjë edhe për realizimet tashmë të filluara si ligj më i volitshëm për qytetarët.

LSDM si parti ka qenë dhe  mbetet në anën e interesave të qytetarëve, me theks të veçantë në kategorinë më të rrezikuar përkatësisht në anën e atyre  të cilëve u nevojitet më së shumti ndihmë.

Qendra për komunikime me opinionin e LSDM-së

___________________________________________________________________

MIA këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit.

Back to top button
Close
Close