0_Maqedoni.PortalPolitikë

KSHPK: Financimi i aktiviteteve sportive në komuna: fushë me rrezik të lartë për korrupsion

Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit në lidhje me lëndën  me akuzat  kundër kryetarit të komunës së Kumanovës për keqpërdorim të autorizimeve të tij me shpenzimin e parave në mënyrë joligjore për nevoja personale dhe për personat e  tij të afërt,  të cilët nuk ishin të punësuar  në komunë solli përfundim se pagesa dhe shpërndarja e mjeteve për realizimin e Programit për zhvillim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2019 nuk është transparent. Përfundoi edhe se është e paqartë  si janë shpërndarë mjetet në klubet sportive dhe nëse janë financuar aktivitete tjera sportive rekreative të qytetarëve,  kur të gjitha mjetet janë paguar direkt  në Unionin komunal të sporteve.

Back to top button
Close
Close