Контакт

адреса: „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, кат 2, 1000 Скопје (поранешна зграда на Комерцијална банка А.Д-Скопје)

п. фах: 4
фиксен телефон:   00 389 2 246 16 00
мобилен телефон: 00 389 75 284 558

е-пошта: mia@mia.mk
интернет: http://www.mia.mk

Back to top button
Close
Close