Korrespondentë MKDLajme nga komunat

Konferencë “Potencialet për turizëm masiv dhe alternativ të Malit Sharr”

Si të tërhiqen sa më shumë njerëz dhe vizitorë në Malin Sharr me qëllim që atje të mbahen seminare, trajnime dhe stërvitje në formë të turizmit alternativ. Ky është qëllimi i konferencës dyditore "Potenciale për turizëm masiv dhe alternativ në Malin Sharr" e cila në Tetovë e organizon Qendra për Gjuhë të Huaja dhe kurse dhe trajnime  përgatitore "Fulent". Qëllimi që të nxitet për zhvillim të turizmit alternativ në Malin Sharr dhe të ngitet vetëdija se ka potencial të mjaftueshëm për zhvillimin e turizmit lokal, porositën organizatorët.

Back to top button
Close
Close