Fotoservis

Konferencë për rritjen e konkurrencës

Konferencë "Rritja e konkurrencës të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit të tyre me investuesit e huaj".

Back to top button
Close
Close