Fotoservis

Komisioni për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarit

Komisioni i përhershëm anketues për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarit organizon debat publik “Problemet e të kthyerve nga vendet e Ballkanit Perëndimor konform marrëveshjeve për riatdhesim”

Back to top button
Close
Close