0_Македонија.ПорталОпштествоОригинални текстови

Коалиција „Менуваме“: Онлајн-наставата проблем за слепите и слабовидни ученици

Денес, во услови на пандемија се распаѓа пред се образовниот процес, паралелно со тоа и образованието на слепите  лица, т.е. ученици.

17 август 2020
Денес, во услови на пандемија се распаѓа пред се образовниот процес, паралелно со тоа и образованието на слепите  лица, т.е. ученици.
Предложеното  Е-учење преку апликацијата ZOOM каде  што ќе се проследуваат  наставни содржини дадени од наставниците, а  ќе се следат  преку апликацијата вибер на мобилните  телефони, повлекува мошне интересна расправа.
 Пред се, невозможно е учениците да ја следат наставата онлајан секојдневно онолку колку што имаат часови,  технички е неизводливо од следните причини:
 Учениците   без остаток на вид не можат да следат видно писмо.
 Треба да имаат инсталирано говорна апликацја ЏОС на македонски јазик, а немаат.
Слабовидните ученици, практично слепите, оние со мал остаток на вид. треба да бидат постојано  во близина од само неколку сантиметри од екранот на мобилниот телефонот, што, ќе се сложите,  воопшто не е здраво.
 Се поставува прашањето дали предлагачот на овој начин на презентирање на наставата има сознанија какви телефони користат  учениците? Сите немаат телефони со понова технологија, што во старт создава хаос кај учениците.
 За какво, такво следење на  ваков начин на настава скоро сите ученици ќе имаат недостаток од пишување текстови на браева азбука, што повлекува  заборавање  на истата, од септември до Декември тие нема да ја користат браевата азбука, особено  учениците од нижите одделенија.
 Има предмети кај кои што наставникот работи еден на еден со одредени ученици при што во директен контакт со ученикот се даваат знаења, умеења и навики, особено со слепите и практично слепите ученици. Тоа родителите не можат да го прават.
 Има уште многу точки кои можат да се одбележат, што генерално укажува дека  овој начин на Е-настава не е доволно стручно  размислуван, разработен од страна на предлагачот.  Родителите не можат да го заменат наставникот во никој случај.
Коалицијата МЕНУВАМЕ согледувајќи ја состојбата во образованието на слепите ученици заради пандемијата со КОВИД-19,  се консултираше со сите засегнати страни, почнувајќи од родители и завршувајќи со надлежните органи во МОН и Министарството за здравје. Од повеќе месечните разговори произлезе овој предлог како да се продолжи со неопходното образование на слепите ученици во новонастанатата ситуација:
 1.    Неопходно потребно е физичко присуство на часовите на сите ученици;
2. Условот за намален број на ученици е во целост исполнет со оглед на тоа дека во одделенијата има присутни од 1 до 5 ученика;
3.  Часот да трае 30 минути;
4.  После секои 2 часа одмор од 10 минути
5. Секој ученик седи сам во клупа,
6.  Сите ученици да престојуваат во интернатот: Досега повеќе од половина од учениците секојдневно патуваа од дома до училиште и после часовите  родителите ги враќаа дома. Петнаесеттина родители остануваа во училиштето и беа постојано со своите деца. Тоа го оневозможува  реализирањето на еден од многуте дидактички принципи а тоа е осамостојувањето на учениците во училишните простори, како и невозможноста слепите ученици да се здобијат вештини од ориентацијата и мобилноста во просторот.
7.  Техничките и правните процедури треба да се договорат со МОН  во врска со плаќањето на издршката за учениците;
8.    Родителите треба да имаат ограничен и контролиран пристап на движење во училиштето и во дворот;
9.    Престојот во интернатот во голем обим и содржина ќе им биде од корист на слепите и слабовидните ученици во нивната социјализација, во воспитно-образовниот процес и самозаштита од пандемијата КОВИД-19;
10. Процедурата на дезинфекција и употребата на заштитни  средства е пропишана со закон и ќе се применува во целост;
11. Родителите ќе ги земаат своите деца или секој петок или секој втор петок како што и до сега беше предвидено со годишната програма на училиштето;
12. Позитивен факт е што сите ученици изразуваат недвосмислена желба за присуство на наставата во училиштето со своите наставници;
Коалиција „Менуваме“

__________________________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки

Back to top button
Close
Close