0_Web_AktualeBiznesBiznes.PortalEkonomi

Kërkesa për pagesën e pagave për muajin shkurt dhe mars të vendosur në platformën e DAP-it, punëdhënësit deri më 30 prill ta paraqesin në e-tatime

Kërkesa për mbështetje financiare për pagesën e pagave për punëtorët për muajin shkurt dhe mars të vitit 2021 "formulari BFP-IP/3" është vendosur në platformën DAP e-tatime (https: // etax -fl .ujp.gov.mk /), informojnë nga Drejtoria për të ardhura publike.

Back to top button
Close
Close