Излегоа од печат изданијата на манифестацијата „Караманови средби“

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.