Fotoservis

INOFEIT

Qendra për Transfer të Teknologjive dhe Inovacioneve INOFEIT, pranë Fakultetit për Elektroteknikë dhe Teknologji Informatike në Shkup, mbajti prezantim publik në projektet e realizuara në kuadër të programit studentor Innovations in Smart Anything Everywhere INNO SAE.

Back to top button
Close
Close