Impresum

Agjencia Informative Mediatike

“Kej Dimitar Vlahov nr.4”, kati-2, 1000 Shkup (ndërtesa e mëparshme e SHA Banka Komerciale)
Fahu postar 4
Shkup 1000, Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel.:  (02) 2461600
00 389 75 284 558

mia@mia.mk
www.mia.mk

Drejtor i përgjithshëm dhe kryeredaktor:

Dragan Antonovski
dragan.antonovski@mia.mk

U.D. Zëvendës-drejtor i përgjithshëm:
Tel.:  (02) 2461600, lokal 226

Halјit Ajdini
halit.ajdini@mia.mk


Redaktorë të Redaksisë së brendshme-politike:

Tel.:  (02) 2461600, lokal 240
reporteri@mia.mk
soopstenija@mia.mk

Redaksia e korrespondentëve:
Tel:  (02) 2461600, lokal 233
dopisnici@mia.mk

Redaktorë të Redaksisë së jashtme-politike:
Tel:  (02) 2461600, lokal 230 dhe 249
desk@mia.mk

Redaktor i servisit në gjuhën shqipe:
Tel.: (02) 2461600, lokal 239
albanskiservis@mia.mk

Redaktor i servisit në gjuhën angleze:
Tel.:  (02) 2461600, lokal 235
angliskiservis@mia.mk

Foto servis:
Tel.:  (02) 2461600, lokal 226
foto@mia.mk

Teknikë dhe informatikë:
Tel.:  (02) 2461600, lokal 229, 238 dhe 205
tehnika@mia.mk

Marketing:
Tel.: (02) 2461600, lokal 235 dhe 241
marketing@mia.mk

Logjistikë:
Tel.:  (02) 2461600, lokal 210
uprava@mia.mk

Back to top button
Close
Close